VDH Kringgroep Midden-Limburg

De hondensport is er op gericht de hond, in overeenstemming met zijn kwaliteiten, de mogelijkheid te geven die kwaliteiten te ontwikkelen en gebruiken. Iedereen die zijn hond opleidt en met hem sport beoefent moet dit op zodanige wijze doen dat de grootst mogelijke harmonie bereikt wordt tussen mens en hond.

De hondensport zoals wij die beoefenen kent vier disciplines; Speuren, Appèl, Pakwerk en Kynologie. De vereiste vaardigheden en kwaliteiten van deze onderdelen zijn vastgelegd in examenreglementen van de FCI (Federation Cynologique Internationale).Speuren:

Bij Speuren gaat het erom dat de hond een uitgezet spoor uitwerkt en ‘onderweg’ voorwerpen vindt en verwijst. Het speuren is iets wat de hond van nature en zonder enige dwang met plezier doet. Door het regelmatig trainen kunnen hiermee opmerkelijke resultaten behaald worden. We gaan hiervoor met onze groep de weilanden in. Onder toeziend oog en met de nodige aanwijzingen van de instructeur wordt de natuurlijke drift tot zoeken van de hond gestimuleerd en omgezet tot gericht speuren. Hierbij zullen de geleider en zijn hond heerlijke momenten in de vrije natuur beleven.

Onze speurvelden bevinden zich op 2 kilometer afstand van ons clubhuis. De eigenaren van de weilanden hebben onze vereniging toestemming gegeven gebruik te maken van deze velden onder voorwaarden dat de honden áltijd eerst hun behoefte hebben gedaan buíten het speurveld.

Appèl:

Bij Appèl gaat het om gehoorzaamheid. Hiervoor oefenen we op ons eigen clubterrein, voorzien van alle benodigde attributen, waar wij onze honden met veel geduld en onder begeleiding van ervaren instructeurs gehoorzaamheidsoefeningen bijbrengen.

Bijvoorbeeld: het volgen aan de voet, de zit- en af-oefening en het apporteren. Het is altijd schitterend om te zien hoe graag uw Duitse Herder voor u werkt. De appèl oefeningen zijn zeer belangrijk om het samenspel, het vertrouwen, tussen de geleider en zijn hond te laten groeien. Dit heeft men nodig bij het speuren en het pakwerk omdat daar de hond zijn opdrachten op enkele, tot tientallen meters afstand van zijn geleider moet kunnen uitvoeren.


Pakwerk:

Bij Pakwerk gaat het erom de natuurlijke verdedigingsdrift van de hond ten opzichte van zijn roedel te reguleren.

Dit is voor velen een leuk en spectaculair onderdeel. Pas als de hond goed gehoorzaam is, begint men met het oefenen van dit onderdeel. Heel vaak denken mensen dat de hond "onbetrouwbaar" wordt. Het tegendeel is echter waar. Pakwerk leert de hond wanneer hij moet bijten en wanneer hij niet mag bijten. Pakwerk omvat verschillende oefeningen waarbij de honden zich uiterst beheerst en geconcentreerd moeten gedragen. Onze pakwerkers zijn speciaal opgeleid en gekwalificeerd om de trainingen te verzorgen.

Kynologie:

Bij Kynologie (letterlijk: De leer over de hond) gaat het om alle zaken rondom de hond, behalve het africhten.
Hierbij kunt u denken aan trainingen voor keuringen, wedstrijden (ringdressuur), socialisering. Ook het leggen van een basis voor africhtingsprogramma’s hoort hierbij, het opleiden voor het VZH-diploma.
Voor leden van de VDH worden op ons oefenterrein ringtrainingen georganiseerd. Dit gebeurt eens per twee weken op maandagavond vanaf ca. 19.00 uur.