Pakwerk

Bij pakwerk gaat het erom de natuurlijke verdedigingsdrift van de hond ten opzichte van zijn roedel te reguleren. In de spelvorm zal de hond op aanwijzing/commando van de geleider de boef (pakwerker) steeds weer tot staan moeten brengen. Die poogt op allerlei manieren en momenten te ontvluchten aan de hond en zijn geleider door de ene keer de benen te nemen (te vluchten) en een andere keer de aanval op de hond of geleider in te zetten. Telkens zal de hond die pogingen verijdelen en de boef (pakwerker) tot staan brengen (door in te bijten) waarna hij op commando van de geleider moet lossen. De hond wordt hiermee feitelijk getest op zijn moed, doorzettingsvermogen en belastbaarheid. Een prachtig mooi spel voor hond, geleider en pakwerker die hiermee vooral ook helper van de hond is. De pakwerker zal de hond immers mede begeleiden en trainen (helpen) en hem daarmee vertrouwen geven om zijn werk (verdedigen van geleider/roedel) zo goed mogelijk uit te voeren. De pakwerker werkt dus ook volgens de manier van klassiek conditioneren waarbij het goede gedrag steeds wordt beloond door de hond in te laten bijten. Onze pakwerkers zijn speciaal opgeleid, gekwalificeerd en gelicenseerd om de trainingen te verzorgen.

Voor velen is dit een leuk en spectaculair onderdeel van de sport. Vaak denken mensen dat de hond onbetrouwbaar (vals) wordt. Het tegendeel is waar! In het pakwerk leert de hond wanneer hij moet bijten en wanneer hij dat niet mag. Pakwerk omvat verschillende oefeningen waarbij de hond zich uiterst beheerst en geconcentreerd moet gedragen. En goed/gewenst gedrag wordt steeds beloond. Voor veel Duitse herders is dit onderdeel van de sport het meest gaaf. Want enerzijds wordt opperste beheersing en concentratie verlangd maar anderzijds geldt ook dat de beloning (inbijten in de mouw) de meest ultieme is.