Speuren

Bij speuren gaat het erom dat de hond een uitgezet spoor uitwerkt en ‘onderweg’ voorwerpen vindt en verwijst. Het speuren is iets wat de hond van nature en zonder enige dwang en met veel plezier doet. We gaan hiervoor de weilanden in. Onder toeziend oog en met de nodige aanwijzingen van de instructeur wordt de natuurlijke drift tot zoeken van de hond gestimuleerd en omgezet tot gericht speuren. Hierbij zullen de geleider en zijn hond heerlijke momenten in de vrije natuur beleven.

Onze speurvelden bevinden zich op ca. 4 kilometer afstand van onze Kringgroep-locatie. De eigenaren van de weilanden hebben onze vereniging toestemming gegeven gebruik te maken van deze velden onder voorwaarden dat de honden buíten het speurveld hun behoeften doen en er geen attributen (piketpaaltjes en voorwerpen) achterblijven.

Speuren