VDH Kringgroep Midden-Limburg


Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester


Ronny Cox
Christa Smeets
Peter den Brok


rajcox@hetnet.nl
c.hsmeets@planet.nl


Trainers


Pakwerkers


Erelid

Leden

Janny den Brok


Ronny Cox
Janny den Brok

Jo den Brok (15.11.2018 RIP)

15


De vereniging kent 2 vaste trainingsmomenten:

Zondag:
speuren 08:15 uur tot 09:45 uur
appèl: 10:00 uur tot 11:00 uur
pakwerk: 11:30 uur tot 13:30 uur

Woensdag:
appèl: 19:15 uur tot 20:30 uur
pakwerk: 20:45 uur tot 22:30 uur